• Grunnboken.no dekker ditt behov for eiendomsinformasjon

    Grunnboken.no dekker ditt behov for eiendomsinformasjon

  • Grunnboken.no forenkler din hverdag med direkte tilgang til eiendomsinformasjon fra offentlige leverandører

    Grunnboken.no forenkler din hverdag med direkte tilgang til eiendomsinformasjon fra offentlige leverandører

Alt på ett sted

Direkte tilgang til eiendomsinformasjon fra Kartverket, Infoland og Eiendomsregisteret.

Grunnboksinformasjon

Oppdatert informasjon om hjemler, heftelser, leie- og festeavtaler osv leveres per e-post eller vises direkte på skjermen, og kan lagres som dokument.

Bekreftet utskrift fra Statens Kartverk sendes til din postadresse.

Oppgjørsoppstilling

Spesifisert utleggsliste per oppdrag iht krav som stilles til oppgjørsoppstilling

Alt på ett sted

Grunnboken inneholder all tinglyst informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom. Informasjon fra Grunnboken har stor betydning ved eiendomsomsetning, lånebehandling, eiendomstvister m.v. Borettsandeler er konvertert inn som en del av grunnboken.

kartverket logo

Grunnboksinformasjon

Infoland er en elektronisk markedsplass for formidling av eiendomsinformasjon, kart og plandata. Kommuner, Statens kartverk, borettslag og andre informasjonsleverandører tilbyr sine produkter og tjenester.

Oppgjørsoppstilling

Eiendomsregisteret gir deg oversikt over all juridisk og teknisk informasjon som er registrert på eiendommer i Grunnboken og i GAB registeret.

ambita white logo