Grunnboken.no forenkler din hverdag med direkte tilgang til eiendomsinformasjon fra offentlige leverandører

ALT PÅ ETT STED

Direkte tilgang til eiendomsinformasjon fra Kartverket, Infoland og Eiendomsregisteret.

GRUNNBOKSINFORMASJON

Oppdatert informasjon om hjemler, heftelser, leie- og festeavtaler osv leveres per e-post eller vises direkte på skjermen, og kan lagres som dokument.
Bekreftet utskrift fra Statens Kartverk sendes til din postadresse.

OPPGJØRSOPPSTILLING

Spesifisert utleggsliste per oppdrag iht krav som stilles til oppgjørsoppstilling

Tjenesten leveres av FramWeb AS    ©2017 Fram Web AS     Opphavsrett og personvern